Höns

Våra höns

På Kolmstahöjden bor en flock höns med sin stolta tupp. De är av raserna Maran, Orpington och Silverudds blå….och några blandningar däremellan. De ger bruna, ljusblåa, rosa och militärgröna ägg. Vi låter våra höns följa ärstidernas växlingar och under den mörka årstiden vilar de från värpning.